Přejít na hlavní obsah

Udržitelnost produktů

Milujeme módu. A milujeme naši planetu.
Jak zobrazujeme udržitelnost v našem obchodě
U všech našich rozhodnutí se snažíme zohlednit faktory udržitelnosti. Naším cílem je umožnit to stejné našim zákazníkům. Pro nás to znamená umožnit zákazníkům činit informovaná rozhodnutí začleněním environmentálních a sociálních dopadů produktů do rozhodování o nákupu.

Hodláme nadále spolupracovat s našimi partnery na zvyšování transparentnosti a kvality dat a zároveň měnit náš sortiment tak, abychom zákazníkům nabízeli více produktů se zaměřením na udržitelnost.

Žádný výrobek není stoprocentně udržitelný. Jsme však přesvědčeni, že mnohé výrobky jsou ve srovnání se svými konvenčními protějšky preferovanou volbou. Naším cílem je zvýšit povědomí o této skutečnosti prostřednictvím komunikace o udržitelnosti v obchodě.

Naším cílem je neustále se vyvíjet a učit se na základě získaných poznatků, zkušeností, zpětné vazby od zákazníků a z oboru. Udržitelnost vnímáme jako nepřetržitou cestu a chceme na ní provázet i naše zákazníky. Přidej se tedy k nám na této cestě!
Naše symboly udržitelnosti na úrovni produktu
Naše symboly udržitelnosti sdružují normy, licence a certifikace třetích stran týkající se materiálů, výroby nebo sociálních standardů produktu v celém dodavatelském řetězci. Produkty označené jedním z našich symbolů udržitelnosti splňují alespoň jeden z našich požadavků v podobě licencovaného nebo certifikovaného materiálu třetí strany nebo certifikace na úrovni značky. Aby značky mohly deklarovat udržitelnost, musí poskytnout informace o udržitelnosti svých produktů a být schopny poskytnout důkaz.
Organický materiál
Výrobky s tímto označením jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Ekologické zemědělství snižuje spotřebu vody a zakazuje genetické modifikace, chemická hnojiva a pesticidy. Cílem je zachovat úrodnost půdy a biologickou rozmanitost.
Recyklovaný materiál
Produkty s tímto symbolem jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, které vznikly opětovným využitím předspotřebních nebo pospotřebních materiálů. Použití recyklovaných materiálů ve výrobcích snižuje množství vstupních surovin a s tím souvisejícího odpadu, energie a vody při výrobě prvotních materiálů.
Zlepšené výrobní postupy
Produkty s tímto označením byly vyrobeny s cílem snížit dopady výroby na životní prostředí a společnost. To může zahrnovat opatření, jako jsou postupy šetřící přírodní zdroje, odpovědné používání chemických látek a zlepšení pracovních podmínek při zpracování materiálů.
Odpovědný chov zvířat
Produkty s tímto označením obsahují materiály živočišného původu, které byly získány zodpovědnějším způsobem. Při získávání surovin se klade důraz na etické zacházení se zvířaty, a to před, během i po získání materiálu.
Odpovědně získaný materiál
Produkty s tímto označením obsahují materiály rostlinného původu, které jsou získávány postupy s menším dopadem na životní prostředí a společnost. Zachování biologické rozmanitosti je základem ekologických a sociálních postupů, jako je regenerativní zemědělství a odpovědné lesnictví.
Vyrobeno pro cirkulární módu
Produkty s tímto označením byly vytvořeny s ohledem na oběhové principy, které jsou základem jejich designu, a to ve všech fázích životního cyklu produktu. Cílem oběhových procesů je uzavřít cyklus tím, že se zamezí směsím materiálů a (opětovně) se použijí trvanlivé, obnovitelné nebo recyklované materiály, čímž se sníží množství odpadu a potřeba nových zdrojů.
Inovativní materiál
Produkty s tímto označením jsou vyrobeny z inovativních materiálů. Jedná se o rostlinné alternativy k živočišným nebo syntetickým materiálům, které mohou být vyrobeny z rostlin, ovoce nebo zeleniny.
Progresivní sociální standardy
Produkty s tímto označením byly vyrobeny v souladu s pokrokovými sociálními postupy. Ty mohou zahrnovat zásady, jako jsou lepší pracovní podmínky, spravedlivé mzdy a rovnost žen a mužů ve všech fázích životního cyklu produktu.
Kategorie udržitelnosti
Prozkoumej naši kategorii udržitelnosti a objev inspiraci pro nové outfity.
Standardy a licence, ze kterých symboly vycházejí
Naše symboly udržitelnosti jsou podloženy certifikacemi, licencemi a standardy třetích stran na úrovni materiálu nebo značky. Následující symboly jsme seskupili, abychom ti při procházení našeho obchodu usnadnili orientaci v aspektech udržitelnosti.
Vedle našich symbolů udržitelnosti, které sdružují různé materiály a certifikace, zveřejňujeme také následující certifikace značek třetích stran.
Global Organic Textile Standard - GOTS Organic
Global Organic Textile Standard (GOTS) je celosvětově uznávaný standard pro zpracování textilií vyrobených z ekologických vláken. V rámci procesu certifikace se kontroluje celý výrobní řetězec z hlediska dodržování požadavků na ekologicky a sociálně odpovědnou výrobu. Textilní výrobky, které obsahují minimálně 95 % organických vláken, mohou nést označení "GOTS organic".
Global Organic Textile Standard - GOTS z ekologických materiálů
Global Organic Textile Standard (GOTS) je celosvětově uznávaný standard zpracování textilií z biologicky vyrobených přírodních vláken. V rámci procesu certifikace se kontroluje celý výrobní řetězec z hlediska dodržování požadavků na ekologicky a sociálně odpovědnou výrobu. Textilní výrobky, které obsahují minimálně 70 % organických vláken, mohou nést označení "vyrobeno z ekologických materiálů".
Organic Content Standard - OCS 100
Organic Cotton Standard 100 (OCS 100) označuje textilní hotové produkty, ve kterých bylo prokazatelně použito nejméně 95 % certifikovaného organického materiálu. Kontrola zpětné sledovatelnosti napříč celým hodnotovým řetězcem zaručuje transparentní a nezávislé hodnocení a ověření podílu organických vláken v daném výrobku.
Organic Content Standard - OCS Blended
Organic Content Standard blended (OCS blended) označuje textilní hotové produkty, ve kterých bylo prokazatelně použito nejméně 5 % certifikovaného organického materiálu. Kontrola zpětné sledovatelnosti napříč celým hodnotovým řetězcem zaručuje transparentní a nezávislé hodnocení a ověření podílu organických vláken v daném výrobku.
Global Recycled Standard (GRS)
Global Recycled Standard (GRS) umožňuje označovat produkty, které jsou prokazatelně vyrobeny z nejméně 50 % z certifikovaného recyklovaného obsahu. Cílem GRS je zvýšit používání recyklovaných materiálů a snížit negativní dopady výroby ze sociálního, environmentálního a chemického hlediska. Zároveň má být v celém dodavatelském řetězci podporována ekologicky šetrná a sociálně odpovědná recyklace.
Leather Working Group (LWG)
Leather Working Group (LWG) je mezinárodní nezisková členská organizace sdružující více než 1600 subjektů z kožedělného průmyslu. LWG certifikuje koželužny na základě kritérií, jako je spotřeba vody a energie, nakládání s chemickými látkami, odpady a odpadními vodami. Koupí tohoto výrobku podpoříš LWG certifikované koželužny.
Zobrazeno 6 z 12 certifikátů
bluesign® PRODUCT
bluesign® PRODUCT znamená textilní výrobu s co nejmenším dopadem na společnost a životní prostředí, např. omezením používání chemických látek. Zaměřuje se na zajištění bezpečnosti spotřebitelů, bezpečnosti na pracovišti a odpovědného využívání zdrojů. Produkty s certifikátem bluesign® PRODUCT musí být zpracovány v certifikovaných továrnách alespoň z 90 % a alespoň 30 % doplňků musí být bluesign® APPROVED.
Responsible Down Standard (RDS)
Responsible Down Standard (RDS) je přísný standard, který zaručuje sledovatelnost výrobků z peří a prachového peří v celém jejich dodavatelském řetězci. Norma RDS stanovuje přísné zásady, které zajišťují dodržování dobrých životních podmínek zvířat, tj. pokud jde o kvalitu krmiva a vody, ustájení, hustotu osazení a přístup ven, zdraví zvířat a hygienu. Podle RDS je rovněž zakázán nucený výkrm a škubání zvířat zaživa.
Responsible Mohair Standard (RMS)
Responsible Mohair Standard (RMS) je dobrovolný standard zaměřený na sledovatelnost, dobré životní podmínky zvířat a environmentální odpovědnost v rámci dodavatelského řetězce mohéru. Norma RMS zajišťuje dodržování pěti svobod dobrých životních podmínek zvířat a pevný řetězec kontroly v rámci dodavatelského řetězce.
Responsible Wool Standard (RWS)
Responsible Wool Standard je jednou z hlavních norem na ochranu zvířat v oblasti vlněných produktů a zaručuje odpovědný chov ovcí. Toto označení se zabývá dobrými životními podmínkami zvířat (např. zákazem mulesingu), udržitelným hospodařením s půdou a její ochranou a úplnou transparentností dodavatelského řetězce s integrovaným systémem sledovatelnosti.
Cradle to Cradle Certified® (stříbro)
Prostřednictvím produktového programu Cradle to Cradle Certified® stanovuje institut globální standard pro bezpečné, recyklovatelné a odpovědně vyráběné výrobky. Cradle to Cradle Certified® pokrývá celý hodnotový řetězec a zajišťuje pozitivní dopad výrobků na lidi i planetu. Tento produkt splnil ve všech standardních kategoriích minimálně požadavky na stříbrnou úroveň.
Cradle to Cradle Certified​® (zlato)
Prostřednictvím produktového standardu Cradle to Cradle Certified® stanovuje institut globální standard pro bezpečné, recyklovatelné a odpovědně vyráběné produkty. Cradle to Cradle Certified® pokrývá celý hodnotový řetězec a zajišťuje pozitivní dopad výrobků na lidi i planetu. Tento produkt splnil minimálně zlaté požadavky ve všech kategoriích standardu.
Zobrazeno 12 z 12 certifikátů
Orientuj se při nakupování podle našich symbolů udržitelnosti
V celém obchodě si můžeš všimnout přítomnosti našich symbolů. Jejich pochopení ti usnadní orientaci a používání našich funkcí udržitelnosti. Zde se dozvíš, jak je využít k uvědomělejšímu nakupování na ABOUT YOU.
Prohlédni si naši kategorii udržitelnosti pro získání inspirace.
Pomocí našich filtrů udržitelnosti si můžeš vybrat produkty s tebou preferovaným zaměřením na udržitelnost.
Klepnutím na symbol při nakupování si zobrazíš informace o udržitelnosti produktu.
Další informace o materiálu, výrobě a certifikacích produktu nalezneš v sekci udržitelnosti na stránce s podrobnostmi o výrobku.
Jak pečovat o své oblečení
Informované rozhodování může přesáhnout rámec toho, co přidat do nákupního košíku. Prozkoumej naši sekci "Miluj svůj šatník" a zjisti, jak o své oblečení správně pečovat nebo jak ho proměnit v něco zcela nového, díky čemuž prodloužíš jeho životnost a váš společný čas. Tak pojďme na to!
Chceš se dozvědět více o našich aktivitách?